Handbok, Kvalitetssäkring och Utbildning

I en franchise bygger hela förmågan till styrning för franchisegivaren i att man har ordning på det vi kallar Franchisekvartetten™. Den består av avtalet, Handboken, kedjans utbildningsfunktion och kvalitetssäkringsprogrammet. Om ordningen är god kan franchisegivaren styra kedjan även när den utsätts för påfrestningar. Har man dålig ordning kan avtalets styrande funktion helt sakna betydelse.

Vår specialitet är att utveckla och skriva Handbok, utbildnings- och kvalitetssäkringsprogram för franchisesystem så vi säkerställer franchisegivarens förmåga till god styrning av kedjan.


Franchise Konsult

Franchise Konsult

Franchise Advokat

Franchise Advokat

Franchise Bank

Franchise Bank

Franchise Ekonomi

Franchise Ekonomi

Franchise Rekrytering

Franchise Rekrytering

Franchise Software

Franchise Software

Balanced scorecard

Balanced scorecard

Ledning & Styrelse

Ledning & Styrelse

Webbyrå

Webbyrå

Butiksdatasystem

Butiksdatasystem

Franchise Marketing

Franchise Marketing

Franchise Advokat Norge

Franchise Advokat Norge

Franchise Bank Norge

Franchise Bank Norge

Franchise of Excellence

Franchise of Excellence