EY Online

Fördelar med EY Online


  • Tillgång till företagets ekonomi dygnet runt via internet
  • All ekonomisk information samlad på ett ställe
  • Ökad kvalitet och kontroll
  • Tillgång till specialistkompetens
  • Sparar tid och pengar
  • Benchmarking
  • Etablerat franchiseteam: Redovisningskonsult, revisor och skattekonsult
  • Engagerade, proaktiva redovisningskonsulter