Webbstrategi

För en lyckad webbplats krävs en genomtänkt strategi. Vad är syftet med webbplatsen, vad är målgruppen, på vilket sätt kan webben underlätta för kunder och anställda, hur jobbar man med sociala medier, internetmarknadsföring mm.

Vad är behovet idag, och vad kan komma att förändras när kedjan växer och utvecklas?

Vi hjälper er att ta fram en strategi för er webbsatsning!