Hem  »  Konsulter  »  Anders Sköldberg
Linked In

Anders Sköldberg

Ernst & Young

Franchise Ekonomi

Telefon:0709-755550
Epost:anders.skoldberg@franchisearkitekt.se

EY (Ernst & Young)  har utvecklat en särskild kompetens avseende franchising inom varje arbetsområde som visas till höger. Varje franchisesystem är förstås unikt men de flesta har ungefär samma behov när det gäller ekonomisk uppföljning och kontroll. Genom att ha ett väl utvecklat system för detta uppnås inte enbart en god styrning med kvalitativ benchmarking utan också en struktur som höjer värdet på franchisekedjan.

Vid utlandsetableringar med franchising är det särskilt viktigt att ha kontroll över hur franchisegivaren kan ta hem sina pengar. Det kan styras av lokala lagar i det land som är aktuellt. Även beskattning, förtullning och andra kostnadsbärande regelverk kan avsevärt påverka hur och om en franchiseetablering skall göras. Ernst & Young har specialkompetens inom alla relevanta områden och finns representerat i 140 länder runt om i världen.

Anders Sköldberg är Auktoriserad Redovisningskonsult och ansvarig för EY´s Franchisegrupp. Han har lång erfarenhet av ekonomistyrning, benchmarking  och uppföljning/rapportering för franchisesystem.

Kontakt


EY (Ernst & Young) är experter på alla områden inom franchiseekonomi, revision och beskattning inom och utom Sverige. Om du har behov av våra tjänster inom dessa områden kontaktar du Anders.

Franchise Konsult

Jonas Ideström

Franchise Advokat

Anders Fernlund

Franchise Bank

Leif Lundgren

Franchise Rekrytering

Magne Lome

Handbok, Kvalitetssäkring och Utbildning

Catharina Rodling

Franchise Software

Anders Hall

Webbyrå

Jens Josefsson

Butiksdatasystem

Kent Fors

Franchise Marketing

Lars Lyngstad

Franchise of Excellence

Therese Albrechtson

Franchise Advokat Norge

Endre Storløkken